Het Brabants Burgerplatform

Het Brabants Burgerplatform is een stichting die is opgericht om het netwerk van burgergroeperingen en verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

De stichting is de opvolger van het Burgerplatform “Minder beesten”.

Meer over ons

Laatste berichten

Leden Brabants Burgerplatform in een Deense TV documentaire KLIK LINK  link DM tv - brabants fragment            

De presentatie van professor Dick Hederik van de Universiteit Utrecht, zoals toegelicht op de bijeenkomst "Onze lucht - Uw gezondheid" 

Het Burgerplatform heeft gereageerd op de aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant. We hebben deel uitgemaakt van de klankbordgroep en daar onze

Onze doelstellingen

We willen de risico’s en de overlast van de intensieve landbouw terugdringen. Niet instrumenteel, maar fundamenteel. We willen geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron: dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur. Wij zijn voor biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw. Kwaliteit in plaats van kwantiteit.

terugdringen intensieve landbouw en veehouderij

stimuleren van transitie naar circulaire landbouw

bevorderen leefbaarheid en volksgezondheid