Het Brabants Burgerplatform

Het Brabants Burgerplatform is een stichting die is opgericht om het netwerk van burgergroeperingen en verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

De stichting is de opvolger van het Burgerplatform “Minder beesten”.

Meer over ons

Laatste berichten

Geert legt in de Groene Amsterdammer de randstad uit hoe het zit in Brabant klik op de link: krijspaleis

We kunnen terugkijken op een geslaagde Samenspraak over Stikstof op landgoed Baest in Oirschot. KLIK op de link naar de gebundelde

Geert Verstegen en Groen Graspeel over de spanning op de leefomgeving in de Volkskrant van 13-11-2019 KLIK OP DE LINK HIERONDER

Onze doelstellingen

We willen de risico’s en de overlast van de intensieve landbouw terugdringen. Niet instrumenteel, maar fundamenteel. We willen geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron: dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur. Wij zijn voor biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw. Kwaliteit in plaats van kwantiteit.

terugdringen intensieve landbouw en veehouderij

stimuleren van transitie naar circulaire landbouw

bevorderen leefbaarheid en volksgezondheid