BOEREN HOREN OP HET PLATTELAND BIO-INDUSTRIE OP EEN INDUSTRIETERREIN

 

Het Brabants Burgerplatform

Het Brabants Burgerplatform vertegenwoordigt en ondersteunt het netwerk van burgergroeperingen en verontruste bewoners van het platteland op bovenlokaal niveau.

De stichting is de opvolger van het Burgerplatform “Minder beesten”.

Meer over ons

Onze doelstellingen

Het Burgerplatform wil de risico’s en de overlast van de intensieve landbouw terugdringen.

Geen symptoombestrijding, maar aanpak bij de bron: dus minder beesten, minder mestfabrieken, minder bestrijdingsmiddelen en minder monocultuur.

Wij zijn vóór biologische landbouw, natuurinclusieve landbouw en grondgebonden circulaire landbouw.

BETER in plaats van MEER.

terugdringen intensieve landbouw en veehouderij

stimuleren van transitie naar circulaire landbouw

bevorderen leefbaarheid en volksgezondheid