KOMEN DOMWEG RUIMTE TE KORT

KOMEN DOMWEG RUIMTE TE KORT

Naar aanleiding van de PAS, de Nationale Omgevingsvisie en vooruitlopend op de ontwikkeling van regionale en gemeentelijke omgevingsvisies schreven Frank van den Dungen en Cyril Hoevenaars een richtinggevend artikel.

Het Eindhoven Dagblad trok er een volle pagina voor uit.

Hier vind je hun visie.

Bekijk PDF