STANK

een dagelijks probleem voor veel brabanders

Op deze gedetailleerde kaart in Google Maps staan alle Stank meldingen van Omgevingsdienst (donker) en Stank App (licht)
meldposities zijn random binnen straal 400m verschoven

Zet stank op de kaart

Brabants Burgerplatform heeft een Web App voor U ontwikkeld, waarmee U overmatige stankoverlast als gevolg van Intensieve Veehouderij kunt doorgeven.


 • NIEUWE APP ZET “STANK OP DE KAART”
  Brabants Burgerplatform heeft een Web App voor U ontwikkeld, waarmee U overmatige stankoverlast als gevolg van Intensieve Veehouderij kunt doorgeven. U kunt de stankbron desgewenst aangeven : Stallen, Mest uitrijden, Mestfabrieken of Slachterijen.
 • Ongekend onrecht
  De overheid wordt terecht stevig onder vuur genomen in het rapport over de Toeslagenaffaire. Het is het zoveelste schandaal in de reeks van rechtsstatelijk falen. In Groningen werden de gedupeerden van de gaswinning geconfronteerd met onbegrijpelijke nalatigheid en obstructies van de kant van de overheid. In Zuid-Oost Brabant – de zwijnenstal van Europa – weigert de overheid stevig in te grijpen en leven de burgers nog steeds in permanente stank en onder een deken van zoönosen. En dezelfde onverschilligheid jegens het lot van de burgers zien we nu in het Toeslagenschandaal. Dit schandaal is misschien wel het meest verontrustend, want daarin is het functioneren van de héle trias politica in het geding. Niet alleen schonden de wetgevende en uitvoerende macht beginselen van de rechtsstaat, de rechter ging daar nog mee akkoord ook. Een verbijsterend démasqué!
 • STANK: DE STAAT GEDAAGD
  BURGERS DAGEN DE STAAT: DISCRIMINERENDE STANKWETGEVING  klik hieronder voor het PERSBERICHT https://brabantsburgerplatform.nl/wp-content/uploads/2020/06/PERSBERICHT-DE-STAAT-GEDAAGD-WEB.pdf klik hieronder voor de DAGVAARDING https://brabantsburgerplatform.nl/wp-content/uploads/2020/06/De-staat-gedaagd-dagvaarding-defninitief.pdf klik  hieronder voor de link naar dropbox met de PRODUKTIES  – de bijlagen –…
 • DE CASUS LANDERD
  In Landerd, N.O. Brabant, is nu begonnen met de bouw van een megastal voor 17.000 varkens. Omwonenden verzetten zich al sinds 2014. Door combiluchtwassers krijgen omwonenden nu meer dan 30 odeurunits over…
 • FALENDE LUCHTWASSERIJ
  In Overijssel blijkt maar 8% van de luchtwassers naar behoren te werken. illustratie: Sarah Linde Hoe zou het er in Brabant dan wel niet voor staan? hier de link naar het nieuws…
 • VINGER OP ZERE PLEK
  Groen Kempenland legt de vinger op een zere plek. Er zijn navenant veel te weinig koeien buiten
 • VOOR MINDER STANK NAAR DE RECHTBANK
  Geert Verstegen adviseert onze Zuiderburen Klik hieronder voor het artikel: tijdschrift-WMF_-herfst-2019-over-de-schreve-p15-16 (1)    
 • REACTIE ONDERZOEK MESTBEWERKINGSLOCATIES
    Het Burgerplatform heeft gereageerd op de aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant. We hebben deel uitgemaakt van de klankbordgroep en daar onze inbreng gedaan en met argumenten onderbouwd. Helaas zien we er weinig…
 • MAX-5-ODEUR
  Max 5 odeur is een werkgroep die bestaat uit leden van burgergroeperingen die actief zijn in de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Zij hebben het rapport Max 5 odeur samengesteld. Vanuit…
 • GEUR: BRABANT AAN ZET
  Op 23 april is het rapport “Geur Bekennen” gepubliceerd door de Commissie Biesheuvel (1). Brabant, de provincie met de zwaarste geurbelasting, krijgt veel aandacht in het rapport. Terecht. Het rapport legt een…
 • BRABANT VOL MESTFABRIEKEN
  NRC.next: Mestverwerkingsfabrieken zijn de spil in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Dat leidt tot grote risico’s voor mens en milieu. NRC kreeg dit rapport van het OM, politie en enkele…
 • BRIEF GEMEENTEN MESTVERWERKING
  Deze brief is verstuurd aan alle Brabantse gemeenten: Geachte Raad, geacht College, Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad…


Brabants Burgerplatform op Facebook