Publicaties

Foodlog, het landelijk discussieplatform over voedsel en landbouw, publiceerde de visie van Frank van den Dungen en Cyril Hoevenaars over de noodzaak van herverkaveling van onze ruimte. Lees hier het hele artikel.

8 juli 2019: Veehouders neem eindelijk eens uw verantwoordelijkheid! Een aantal anonieme veehouders – de heer Peters uit Eersel ontkent inmiddels dat hij de initiatiefnemer is – roept hun branchegenoten op om de wet te overtreden

Op 23 april is het rapport “Geur Bekennen” gepubliceerd door de Commissie Biesheuvel (1). Brabant, de provincie met de zwaarste geurbelasting, krijgt veel aandacht in het rapport. Terecht. Het rapport legt een schrijnende situatie bloot.

Het Brabants Burgerplatform heeft een drie-traps campagne gevoerd in het kader van de Statenverkiezingen. De opmaat daarvoor was een brainstorm-bijeenkomst op 25 september 2018 over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de veehouderij  met externe deskundigen

Het Brabants Burgerplatform heeft een drietraps campagne gevoerd in het kader van de verkiezingen voor provinciale staten. Bijgaand de gebundelde cartoons waarvan er elke dag een verscheen op de website, op Twitter en op Facebook. Stemmentrekkers

Deze brief is verstuurd aan alle Brabantse gemeenten: Geachte Raad, geacht College, Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State. Ook in uw