thema : MESTFABRIEKEN

Mestfabrieken horen op het industrieterrein, niet in het buitengebied

Waarom zijn mestfabrieken niet de oplossing van het mestprobleem ?

Waarom bedreigen ze de gezondheid van de mensen in het buitengebied ?

Waarom zijn ze ook een probleem voor jou ?

.


Alle bestaande en kandidaat locaties van nieuwe Mestfabrieken

Bestaande (zwart) en Kandidaat (rood) locaties van Mestfabrieken
Of open in Google Maps • Provincie wil weg plaveien voor bouw mestfabrieken
  In het mestfabriekenplan van CDA-gedeputeerde Lemkes-Straver wordt gewerkt met een kaart van Brabant en een plan-MER, zijnde criteria voor het ‘milieu’. Zo worden er meer dan 100 mogelijke locaties aangewezen voor installaties die het immense mestoverschot van Brabant moeten wegwerken.
 • Nieuwe App zet “Stank op de Kaart”
  Brabants Burgerplatform heeft een Web App voor U ontwikkeld, waarmee U overmatige stankoverlast als gevolg van Intensieve Veehouderij kunt doorgeven. U kunt de stankbron desgewenst aangeven : Stallen, Mest uitrijden, Mestfabrieken of Slachterijen.
 • DE HARDE FEITEN OVER GROOTSCHALIGE MESTBEWERKING
  Het Brabants Burgerplatform maakt korte metten met het sprookje en het verdienmodel van de milieuvriendelijke, risicoloze, geurvrije mestbewerking. De harde feiten en de belangrijkste minpunten op een rijtje, met daarbij het uitgelekte kaartje met mogelijke nieuwe locaties in het buitengebied
 • MESTAFETTE : MESTFABRIEKEN NIET WELKOM
  Overlast door Mestfabrieken. Het Brabants Burgerplatform heeft een MESTAFETTE in gang gezet met brieven gericht aan gemeentebestuurders en GS / PS met het oog op herstel van de afstand van 500 meter…
 • MESTBEWERKING IN BUITENGEBIED: KLANKBORDGROEP + BRANDBRIEF + UPDATE 9-10-20 + UPDATE 16-10-20
  KLANKBORDGROEP: MEEPRATEN OVER MESTBEWERKING Tegen heug en meug neemt Cyril Hoevenaars vanuit het Burgerplatform deel aan de provinciale Klankbordgroep Mestbewerkingslocaties. Provincie en gemeenten willen komen tot nieuwe locaties voor mestfabrieken. Desnoods willen…
 • HIEP HIEP: GEEN DOORSTART VAN VIC STERKSEL UPDATE 22-01-20
  De voorgenomen verkoop door de WUR – zie onze eerdere nieuwsberichten – van het varkensbedrijf en de mestvergister aan Re-N, is gelukkig van de baan. Dit voormalige proefstation van Wageningen lag op…
 • REACTIE ONDERZOEK MESTBEWERKINGSLOCATIES
    Het Burgerplatform heeft gereageerd op de aanpak milieuonderzoek mestbewerkingslocaties Noord-Brabant. We hebben deel uitgemaakt van de klankbordgroep en daar onze inbreng gedaan en met argumenten onderbouwd. Helaas zien we er weinig…
 • BRABANT VOL MESTFABRIEKEN
  NRC.next: Mestverwerkingsfabrieken zijn de spil in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Dat leidt tot grote risico’s voor mens en milieu. NRC kreeg dit rapport van het OM, politie en enkele…
 • BRIEF GEMEENTEN MESTVERWERKING
  Deze brief is verstuurd aan alle Brabantse gemeenten: Geachte Raad, geacht College, Steeds vaker is of wordt de gemeente bevoegd gezag bij grootschalige mestverwerking. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad…


Brabants Burgerplatform op Facebook